Skontaktuj się z nami

Jeśli nie znalazłeś w naszej ofercie jakiegoś surowca. Jeśli masz jakieś pytania lub wątplwości. Jeśli potrzebujesz oferty - odezwij się do nas za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.

Klemt_Pharma Sp. z o.o.
ul. K. Wóycickiego 7E / 2
01-938 Warszawa
Tel.:
+48 (22) 864 59 10 lub 864 69 45
Faks:
+48 (22) 864 15 55
NIP:
525-21-54-863
EU NIP:
525-21-54-863
REGON:
016220670
Bank:
Santander Bank Polska
Konta:
PLN:
34 1910 1048 2255 0468 6628 0001
USD:
07 1910 1048 2255 0468 6628 0002
EUR:
77 1910 1048 2255 0468 6628 0003
Bank:
ING
Konta:
PLN:
PL 32 1050 1025 1000 0090 3200 5424
USD:
PL 20 1050 1025 1000 0090 3200 6906
EUR:
PL 10 1050 1025 1000 0090 3200 5432
Adam Rybka
Prezes Zarządu
a.rybka@klemt-pharma.com.pl
Wioletta Biegaj
Dyrektor ds. Import & Export & Logistyka
w.biegaj@klemt-pharma.com.pl
Robert Załuska
R & D Manager
r.zaluska@klemt-pharma.com.pl
Natalia Sienicka
Starszy Specjalista ds. Zakupów i Sprzedaży
n.sienicka@klemt-pharma.com.pl
mgr Sandra Critelli
Specjalista ds. Administracji
s.critelli@klemt-pharma.com.pl