Klemt_Pharma

Klemt_Pharma

Rzetelna firma

Klemt-Pharma Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wóycickiego 7e/1
01-974 Warszawa
stempel -------------------------------------------------------

 

Od 28-08-2012 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg
informacji świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych kontrahentów i klientów
udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.

Klemt_Pharma