Klemt_Pharma

Klemt_Pharma

Certyfikaty

CERTYFIKAT DOBREJ PRAKTYKI DYSTRBUCYJNEJ

W dniu 05.01.2017 Główny Inspektor Farmaceutyczny przyznał naszej firmie certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
numer GIF-IW-400/0503_01_01/04/4/17

Wiarygodność informacji można sprawdzić pod adresem internetowym EudraGMDP.

Podgląd certyfikatu

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO KRAJOWEGO REJESTRU WYTWÓRCÓW,
IMPORTERÓW I DYSTRYBUTORÓW SUBSTANCJI CZYNNYCH

W dniu 06.10.2015 Główny Inspektor Farmaceutyczny dokonał wpisu naszej firmy do Krajowego rejestru
Wytwórców, Importerów i Dystrybutorów substancji czynnych pod numerem rejestracyjnym 82/WTC0503/API/15.

Wiarygodność informacji można sprawdzić pod adresem internetowym www.gif.gov.pl

ZAŚWIADCZENIE O NADANIU NUMERU α

Dnia 16.12.2013 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie:
- zatwierdził działalność naszej firmy w zakresie wprowadzania do obrotu dodatków paszowych oraz materiałów paszowych,
- nadał naszej firmie krajowy numer identyfikacyjny αPL1465051p.

Wiarygodność informacji można sprawdzić pod adresem internetowym www.wetgiw.gov.pl

Międzynarodowa Wywiadownia Gospodarcza Creditreform

w dniu 25.01.2016 przeprowadziła badanie wiarygodności kredytowej naszej firmy. Miło nam poinformować,
iż całościowa ocena kondycji finansowej naszej firmy, w szczególności zdolność do terminowego regulowania zobowiązań
została oceniona jako bardzo dobra i nasza firma zdobyła prestiżowy Certyfikat Wiarygodności Płatniczej.

Autentyczność certyfikatu można sprawdzić tutaj >>

RZETELNA FIRMA

Klemt-Pharma Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wóycickiego 7e/1
01-974 Warszawa

stempel

Od 28-08-2012 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji
świadczących o naszej wiarygodności. Na życzenie naszych kontrahentów i klientów
udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.

DIAMENTY FORBES‘a 2013

Klemt-Pharma Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wóycickiego 7e/1
01-974 Warszawa

stempel

W rankingu firm o obrotach od 5 do 50 mln firma Klemt–Pharma zajęła 101 miejsce
wśród 1228 sklasyfikowanych.

Klemt_Pharma